Stanovisko Ministerstva zemědělství k usneseni vlády 1102 a 1103_ze dne 26.říijna 2020 o přijeti krizových opatření