Seminár - Africký mor prasat - co jsme se naučili _VÚVL Brno