PŘEDHONOVÉ STŘÍLENÍ V ŽELETICÍCH - VÝSLEDKY A FOTO