Postup při lovu prasat divokých v oblasti s intenzivním odlovem